Transformatorer

transformatorer

SKM är specialiserade på att ett säkert och väldokumenterat vis demontera transformatorer, både våta och torra, innehållande olja med en PCB-halt på max 50 ppm.

Företaget kan bistå med PCB-analyser av olja, mottagning av olja vid service, hämtning, transport och slutomhändertagande.