Rivningsprojekt

rivning

När det gäller rivning kan detta delas in i två produktområden.

  • Transformatorer
  • Ställverk

 

Rivning Transformatorer
SKM är specialiserade på att demontera större transformatorer eller transformatorer som via sin placering är svåra att flytta. Arbetslaget som genomför dessa arbeten har lång och stor kunskap av att demontera ute i fält vilket gör att demontering kan ske effektivt och på ett miljöriktigt sätt.

Vid varje enskild demontering arbetas det fram en projektplan, miljö-, arbetsmiljöplan samt kontrollplan som tillsammans med kunden fastställs innan demontering sker.

Rivning ställverk
SKM har en modern och ändamålsanpassad maskinpark för att på kundens villkor kunna genomföra effektiva rivningar med hänsyn tagen till satta miljö-, arbetsmiljökrav och kvalitetskrav.

SKM kan vara behjälpliga redan från starten av ett projekt med kontakter till kommuner och andra intressenter.