Kabel / Luftlina

kabel

Ett av SKMs produktområde är mottagning av kabel för sortering och vidare bearbetning. Företaget arbetar mycket med koppar- och aluminiumkablar men också luftlinor. SKM är även godkända till att ta emot kablar som klassas som farligt avfall t ex jordkabel innehållande olja, PCB, bitumen etc.