Järn och Metall

metallskrot

Lång tradition och stor materialkunskap ger mervärde till kunden avseende ersättning. Vi har en komplett anläggning för mottagning av järn & metall både från små och stora kunder. SKM har i Trollhättan egen hamnplats för större volymer/flöden som transporteras med båt till kunder i Europa.