Svensk Kabel- och Metallgranulering AB – SKM AB

Svensk Kabel & Metallgranulering AB

Företaget Svensk Kabel- och Metallgranulering AB – SKM AB bildades 1997 och ingår sedan hösten 2016 i Metallvärdengruppen. Metallvärden i Sverige AB (publ.) är ett publikt bolag noterat på NGM MTF. Metallvärden har tre specialiteter, alla baserad på återvinning. I dotterbolaget Sala Bly AB gör vi halvfabrikat av olika slag av återvunnet bly i Metallvärden i Lesjöfors AB gör vi desoxidationsaluminium för stålindustrin av aluminumskrot och i Trollhättan sedan hösten 2016 produceras huvudsakligen koppargranulat. Allt är baserat på återvinning som en traditionell skrothandel men med ett extra förädlingssteg.

Affärsidé SKM AB

Vår affärsidé är att förädla huvudsakligen kabel- och transformatorskrot till högvärdigt koppargranulat för specielle ändamål.

Företags presentation

SKM AB har sin verksamhet på Stallbackaområdet i Trollhättan samt i Kristinehamn. Vi Sysselsätter ca 10 personer. SKM har fler ben att stå på: